Šodien 21.04.2018. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +37126436613
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Ūdens un kanalizācijas tarifi


                                           

Ar 2015.gada 1.novembri stājas spēkā tarifi - saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 10.septembra lēmumu Nr.122:

Mārupē, Vētras, Skulte, Tīraine:
Par ūdensapgādes pakalpojumiem bez PVN 21 % 0.62 EUR/m3, ar PVN 0.75 EUR
Par kanalizācijas pakalpojumiem bez PVN 21 % 1.46 EUR/m3, ar PVN 1.77 EUR

Jaunmārupe

Par ūdensapgādes pakalpojumiem bez PVN 21 % 0.62 EUR/m3, ar PVN 0.75 EUR
Par kanalizācijas pakalpojumiem bez PVN 21 % 1.01 EUR/m3, ar PVN 1.22 EUR

Pēc MND saistošiem noteikumiem Nr. 22/2011: 4.pānts, 4.5.5.punkts
Ja skaitītājs nav uzstādīts, Pakalpojuma lietotājiem, kas izmanto nekustamo īpašumu kā dzīvojamo telpu, maksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, pieņemot, ka uz vienu personu tiek patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī Pakalpojuma lietotājiem daudzdzīvokļu mājā un 15 kubikmetri ūdens mēnesī pārējiem Pakalpojuma lietotājiem.