Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Finanšu pārskati

 
Saņemtais Valsts un Pašvaldības budžeta finansējums KF-IV ietvaros:
Gads Finansējums Saņemts Izlietots
2016. Mārupes Novada Dome 317252.00 317252.00
2017. CFLA 2148667.00 2148667.00
2017. Mārupes Novada Dome 1810390.00 1810390.00
2018. CFLA 15051.90 15051.90
2019.   0 0
2020. CFLA 429733.40  
2020 Mārupes Novada Dome 3203349.00  
   Kopā 3633082.40 3553406.66

 

 
Saņemtais pašvaldības budžeta finansējums kanalizācijas un ūdensvada būvniecībai:
Gads Saņemtā finansējuma apjoms, Eur
2016. gads 14508.00
2017.gads 49412.00
2018.gads 23352.00
2019.gads 96739.00
2020.gads 236247.00
 
2015.gads

Gada pārskats par 2015.gadu

 
2016.gads
 
2017.gads
 
2018.gads
 
 
2020.gads
 
 
2021.gads
 
©2021 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana