Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Jaunumi

PAR PAPILDUS ŪDENS SKAITĪTĀJU

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” valde ir nolēmusi neatjaunot 2023.gada 12.jūnijā pārtraukto papildu ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojuma sniegšanu Mārupes pagastā, Mārupes novadā.

Informējam, ka piegādātā ūdens daudzumu un novadīto sadzīves notekūdeņu daudzumu visiem ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem Mārupes pagastā, Mārupes novadā, nosaka tikai saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 38. un 44.punktu, izmantojot vienīgi uzņēmuma īpašumā ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātus un notekūdeņu plūsmas mērītājus, kuru iegādes un uzstādīšanas izmaksas pilnā apmērā ir iekļaujamas ūdenssaimniecības tarifā.

T.i. turpmāk tiks ņemts vērā, ka pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzums ir vienāds ar piegādātā ūdens daudzumu, neatkarīgi no tā, kādām vajadzībām piegādātais ūdens tika izlietots, tajā skaitā, ja tas jebkādu iemeslu dēļ pilnībā vai daļēji nav ticis novadīts sadzīves kanalizācijā.

Uzņēmums turpinās izmantot uzskaitē papildu ūdens patēriņa uzskaites mēraparātus neatkarīgi no to piederības līdz to verifikācijas termiņa beigām, ar nākamo dienu pēc verifikācijas termiņa beigām piemērot Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 38. un 44.punktu.  Jaunu skaitītāju, kas neatbilst komercuzskaites mēraparāta prasībām un nav uzņēmuma īpašumā,  uzņemšana uzskaitē vairs nav iespējama.

Vienlaikus sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” atgādina, ka dzeramais ūdens nav paredzēts izmantošanai tehniskajām vajadzībām. Laistīšanas un citām līdzīgā satura vajadzībām aicinām izmantot vietējos ūdens ieguves avotus, ierīkojot speciāli šim nolūkam paredzētas grodu akas un ūdens ieguves urbumus dziļumā līdz 20 metriem.

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

Aprīls 2024
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

 

 

 

MKP vīzija

Uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana