Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Jaunumi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) informē, ka Regulatora padomes 2022.gada 8.decembra sēdē Regulators atzina SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” noteikto (Latvijas Vēstnesis, 2022, 229.nr.) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un to pamatojuma atbilstību  Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un komersanta noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā par noteiktajiem tarifiem norādītajā laikā.

 

Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103111018, juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)                                           

Noteiktais tarifs
(bez PVN)                                                        

Noteiktā tarifa               palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh

283,16

171,81

-39 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs EUR/MWh

27,15

17,54

-35%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs EUR/MWh

0,37

0,37

0 %

Siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,11 EUR/MWh

312.79

191,83

-39%

             

Noteiktais tarifs  stāsies spēkā  2023.gada 1.janvārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

 No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” noteikto tarifu, kas publicēts 2022.gada 25.jūlijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 25.07.2022., Nr.141 un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 10.08.2022. lēmumu Nr.121” Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu . 

 Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā (gāzes) cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var  SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 13⁰⁰-14⁰⁰ iepriekš sazinoties ar biroja administratori Aigu Stroli, tālrunis 28670000, e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informējam, ka valsts atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem mājsaimniecībām tiks piemērots automātiski kā maksājuma samazinājums rēķinos un tā saņemšanai nav jāpiesakās. 

Atbalsts centrālajai siltumapgādei mājsaimniecībām tiks nodrošināts no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, piemērojot maskas samazinājumu:

  • 50% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023. gada apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 EUR/MWh, un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh.
  • 90% apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu  un 150,00 EUR/MWh, ja siltumenerģijas tarifs pārsniedz  150, 00 EUR/MWh.

Ja centrālās siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja tarifs nav apstiprināts regulatorā vai pašvaldībā, atbalstu piemēro līdz tarifa robežai - 350 EUR/MWh.

Piedāvājam ielūkoties Mārupes novada centrālās siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju aprēķinos, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) apstiprinātos tarifus un valsts noteikto atbalstu.


SIA MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs - 312,79 EUR/MWh

Pēc valsts noteiktajiem atbalsta pasākumiem aprēķins būtu šāds:

  • 312,79 -150,00=162,79 EUR x 90% = 146,51 EUR, kompensācija virs 150 EUR/MWh
  • 150,00-68,00 = 82,00 EUR x 50% = 41,00 EUR/MWh , kompensācija no 68-150 EUR/MWh
  • 146,51 EUR + 41,00 EUR= 187,51 EUR / MWh, pilnā kompensācija no valsts atbalsta

TARIFA APRĒĶINS AR VALSTS ATBALSTU: 312,79 EUR – 187,51 EUR = 125,28 EUR/MWh

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  šobrīd spēkā esošie tarifi ir balstīti uz kurināmā resursa (gāzes) iepirkuma cenām, kur piedāvātā cena ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim. Uzņēmums oktobrī veiks jaunu iepirkumu, kā arī ir izvērtējis iespēju iegādāties alternatīvas dabas gāzei, lai samazinātu pakalpojuma cenu. 

Centrālās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem atbalsta apmērs, kas piemērots mājsaimniecībām, tiks administrēts caur Būvniecības valsts kontroles biroju.

SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, rēķinu apmaksu var veikt tīkla MAXIMA kasēs (komisijas maksa 0.50 EUR), Latvijas Pasta filiālēs (komisijas maksa 0.50 EUR) vai veicot pārskaitījumu SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" bankas kontos.

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”

SIA “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, vienotais reģ.Nr. 40103111018, juridiskā adrese : Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, 2022.gada 8.septembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

Piedāvātais tarifs

 Tarifa palielinājums/ samazinājums*  (%)

(EUR/m3 bez PVN)

(EUR/m3 bez PVN)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs  

     

Mārupes, Tīraines, Vētras, Jaunmārupes ciemos

0.64

1.14

 78%

 

Skultes ciemā

 

0.64

 

0.90

 

40%

 

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

 

 

 

 

Mārupes, Tīraines, Vētras, Jaunmārupes ciemos

1.72

2.75

60%

 

Skultes ciemā

1.45

1.79

24%

             Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.janvāri.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar 

  • ieguldījumiem pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā - ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanu, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu
  • elektroenerģijas, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas 2018.gadā

            Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu,  lietotājs var  SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” administrācijas telpās Viršu 6, Tīrainē darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 , iepriekš sazinoties ar SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” sekretāri pa tālruni 28670000.

            Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  Viršu iela 6, Tīrainē, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai  Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200,          e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana