Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Jaunumi

Jau vairāk kā 10 gadus Mārupes novada teritorijā notiek ūdenssaimniecības attīstības darbi. Pateicoties Mārupes novada domes un AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" ciešai sadarbībai un Eiropas savienības Kohēziju fonda atbalstam. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) datiem, Mārupes aglomerācijā centralizētais kanalizācijas tīkls jau šobrīd ir pieejams 76% mājsaimniecību.

Latvijas Radio korespondente Paula Dēvica ir veikusi pētījumu par Latvijas kanalizācijas sistēmas pilnveidi pēdējo 20 gadu laikā, kas raksturo situāciju gan lielajās pilsētās, novados, gan attālākos Latvijas novados un apdzīvotās vietās.

Pilns pētījuma teksts lasām šeit: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/miljards-kanalizacija-kapec-ar-dasno-eiropas-naudu-latvijas-notekudenu-sistemam-nepietiek.a398820/

 

Turpinot Emkp.pngiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenošanu un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Mārupes novadā, 2020.gada 2.jūnijā AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” noslēdza kopā 3 iepirkuma līgumus ar SIA “VELVE”  par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupes novadā.

No līguma darbu uzsākšanas sākuma līdz 2020.gada novembrim Mārupes novadā kopā izbūvēti:

  • 8,5 km sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu;
  • 2,3 km sadzīves kanalizācija spiedvada tīklu;
  • 6,4 km ūdensapgādes tīklu,

Ar ūdenssaimniecības tīklu būvdarbu laika grafiku un satiksmes organizācija shēmām sadalījumā pa ielām iespējams iepazīties mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā “Sabiedrība” > “Vide un infrastruktūra” > “Ūdenssaimniecība”.

Papildus, šobrīd norit atklāts konkurss “Mārupes un Vētras ciemu ūdenssaimniecības sistēmas attīstība”, kura ietvaros plānots noslēgt vēl 2 būvdarbu līgumus, un 2021. – 2022.gada laikā veikt ūdenssaimniecības tīklu izbūvi Rītausmas ielā, Kalnupes ielā, Mārupītes gatvē, Lapiņmuižas ielā, Mežgravu ielā, Silāju ielā, Forstu ielā, Medņu ielā, Jaunsiliņu ielā, Strautu ielā, Vīndedžu ielā, Liliju ielā, Priekuļu ielā, Puķu ielā, Ziedleju ielā, Unnes ielā, Zieduklēpju ielā, Zemzaru ielā un Ziediņu ielā.

Ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības plāniem Mārupes novadā detalizētāk iespējams iepazīties AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” mājaslapā www.mkp.lv, sadaļā “Pakalpojumi” > “Ūdenssaimniecība” > “Tīklu pārklājums”

mkp1.jpg

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” (MKP) informē, ka ārkārtas situācijas laikā netiks mainīti ūdens patēriņa skaitītāji, kam beidzies verifikācijas termiņš, privātmājās.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam:

  • skaitītāju nomaiņu privātmājām drīkst veikt tikai sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs,
  • privātīpašniekam (pakalpojuma saņēmējam) ir aizliegts jebkādā veidā iejaukties uzskaites mezglā, noņemt, vai uzlikt mēraparātu, noņemt plombu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 25488203.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”.

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana