Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Jaunumi

Atklātā izsolē tiek atsavināts SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” piederošs transportlīdzekļi OPEL Combo Van un Skoda Kodiaq. Transportlīdzekļa stāvoklis ir apmierinošs, ar detalizētu aprakstu var iepazīties novērtējumā, kas pieejams izsoles.ta.gov.lv mājaslapā. Dalības izsolē nosacījumi ir pieejami izsoles noteikumos, kas pievienoti sludinājumam izsoles.ta.gov.lv mājaslapā.

https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0035c220-2771-44af-a184-2d73c5c620ee

https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0035c215-7226-4307-8d9f-b9f168caa8b2

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” valde ir nolēmusi neatjaunot 2023.gada 12.jūnijā pārtraukto papildu ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojuma sniegšanu Mārupes pagastā, Mārupes novadā.

Informējam, ka piegādātā ūdens daudzumu un novadīto sadzīves notekūdeņu daudzumu visiem ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem Mārupes pagastā, Mārupes novadā, nosaka tikai saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 38. un 44.punktu, izmantojot vienīgi uzņēmuma īpašumā ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātus un notekūdeņu plūsmas mērītājus, kuru iegādes un uzstādīšanas izmaksas pilnā apmērā ir iekļaujamas ūdenssaimniecības tarifā.

T.i. turpmāk tiks ņemts vērā, ka pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzums ir vienāds ar piegādātā ūdens daudzumu, neatkarīgi no tā, kādām vajadzībām piegādātais ūdens tika izlietots, tajā skaitā, ja tas jebkādu iemeslu dēļ pilnībā vai daļēji nav ticis novadīts sadzīves kanalizācijā.

Uzņēmums turpinās izmantot uzskaitē papildu ūdens patēriņa uzskaites mēraparātus neatkarīgi no to piederības līdz to verifikācijas termiņa beigām, ar nākamo dienu pēc verifikācijas termiņa beigām piemērot Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 38. un 44.punktu.  Jaunu skaitītāju, kas neatbilst komercuzskaites mēraparāta prasībām un nav uzņēmuma īpašumā,  uzņemšana uzskaitē vairs nav iespējama.

Vienlaikus sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” atgādina, ka dzeramais ūdens nav paredzēts izmantošanai tehniskajām vajadzībām. Laistīšanas un citām līdzīgā satura vajadzībām aicinām izmantot vietējos ūdens ieguves avotus, ierīkojot speciāli šim nolūkam paredzētas grodu akas un ūdens ieguves urbumus dziļumā līdz 20 metriem.

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk – MKP) informē par to, ka 2023.gada 30.oktobrī MKP iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Tarifa izmaiņas saistītas ar elektroenerģijas, dabasgāzes, degvielas, darba samaksas, kredītu procentu, pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu izmaiņām kopš 2020.gada.

Gala tarifa projekts (bez PVN) ar neparedzētām izmaksām (terminēts līdz 31.01.2026) plānots 125.13 eiro/MWh .

Gala tarifa projekts (bez PVN) bez neparedzētām izmaksām ( no 01.02.2026) plānots 122.17 eiro/MWh.

Prognozēts, ka tarifs stāsies spēkā no 2024.gada 1.februāra.

 

Paziņojums par tarifa projektu.

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” uz nenoteiktu laiku pārtrauc sniegt  papildu ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojumu Mārupes pagastā, Mārupes novadā

Pamatojoties uz  informāciju, kas 2023.gada 8.jūnijā tika saņemta no Konkurences padomes, par to, ka sakarā ar kāda MKP ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotāja sūdzību šobrīd tiek vērtēta MKP rīcības, kas saistīta ar papildu ūdens patēriņa uzskaites mēraparātu nomaiņu un uzstādīšanu, atbilstība Konkurences likuma 13.un  14.1 pantam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk  - MKP) uz nenoteiktu laiku pārtrauc sniegt  papildu ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojumu Mārupes pagastā, Mārupes novadā.

Informējam, ka papildu ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti, kuriem, sākot ar 2023.gada 12.jūniju, būs beidzies verifikācijas termiņš, tiks automātiski izņemti no MKP uzskaites. Papildu ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti, kuri uzstādīti pirms pamata komercuzskaites mēraparāta, tiks demontēti par MKP līdzekļiem, pirms tam sazinoties ar katru pakalpojuma lietotāju individuāli. Turpmāk norēķins par ūdenssaimniecības pakalpojumu visiem pakalpojuma lietotājiem, kuriem nav verificēta, MKP plombēta papildu ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta, tiks veikts atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 38.un 44.punktu prasībām, t.i. turpmāk MKP ikkatra  pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzumu noteiks vienīgi pēc primārā MKP piederošā ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ņemot vērā, ka pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzums ir vienāds ar piegādātā ūdens daudzumu, neatkarīgi no tā, kādām vajadzībām pakalpojuma lietotājs šo ūdeni būs izlietojis un vai izlietotais ūdens tiešām tiks novadīts sadzīves kanalizācijā.

Šāda kārtība ir spēkā līdz Konkurences padome pieņems gala lēmumu par pakalpojuma lietotāja sūdzību.

Lai, karstā laika apstākļos, nodrošinātu nemainīgu dzeramā ūdens spiedienu centralizētajos tīklos, lūdzam Mārupes pagasta iedzīvotājiem, dārzus laistīt nakts stundās no 23:00 līdz 5:00

Pateicamies par sapratni!

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumu”

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana