Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā var pieslēgties pie centralizētā ūdens tīkla Mārupē?

Lai pieslēgtos pie centralizētiem ūdens tīkliem Mārupē, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) iesniegums ar lūgumu veikt ūdensvada pieslēgumu, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontakttālruni un e-pasta adresi;

2) Zemesgrāmatu apliecības kopiju;

3) Zemes vienības robežu plāna kopiju;

4) Ja īpašnieka vietā dokumentus iesniedz cita persona – notariāli apstiprināto pilnvaru.

Izmaksas par maģistrālā ūdensvada izbūvi tiek aprēķinātas katram pieteikumam atsevišķi, izstrādājot ūdensvada buvniecības tāmi.

 

Kā notiek patērētā ūdens daudzuma uzskaite un kā es varu saņemt rēķinu par patērēto ūdeni?

Reizi menesī skaitītāja rādījumus jānolasa un jānodod SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, periodā no katra mēneša 25.datuma līdz nākama mēneša 1.datumam, norādot personīga konta numuru vai adresi. Pamatojoties uz Jūsu iesniegtiem datiem, tiks sastādīts rēķins. Patērētā ūdens aprēķināšanas metodika ir sekojoša: (patērēto kubikmetru daudzums) x (spēkā esošais tarifs par 1 kubikmetru ūdens).

Ūdens skaitītāja rādījumus var nodot pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa telefonu 67915284.

Ja vēlaties rēķinus saņemt pa e-pastu, lūdzam informēt mūs par Jūsu vēlēšanos pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Kā notiek patērētās elektroenerģijas uzskaite un kā es varu norēķināties par patērēto elektrību?

Elektroenerģijas patēriņa uzskaiti ik mēnesi veic uzņēmuma darbinieki un iekļauj rēķinā par pakalpojumiem. Kontroli var veikt pats Lietotājs, nolasot elektroenerģijas skaitītāja rādījumus un salīdzināt ar saņemto rēķinu. Nelielas atkāpes ciparos var būt, gadījumā, ja uzņēmuma darbinieks un Lietotājs rādījumus nolasa dažādos laikos.

Lietotājiem, kuriem skaitītājs ir uzstādīts dzīvoklī/īpašumā iekštelpā, Lietotājs nolasa elektroenerģijas skaitītāja rādījumus pats un paziņo uzņēmumam “Mārupes komunālie pakalpojumi”, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

vai pa tālruni 67915279.

 

Kā var pasūtīt tehniskos noteikumus?

Tehnisko noteikumu pieprasījums    ( iesniegums

Lai pasūtītu tehniskos noteikumus, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) iesniegums ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontakttālruni un e-pasta adresi;

2) Zemesgrāmatu apliecības kopiju;

3) Zemes vienības robežu plāna kopiju;

4) Ja īpašnieka vietā dokumentus iesniedz cita persona – notariāli apstiprināto pilnvaru.

Tehnisko noteikumu sagatavošanas termiņš ~ 3 nedēļas.

Kas jādara, lai īpašumā uzstādītu dārza laistīšanas skaitītāju?

1) Papildus ūdens uzskaites mēraparāta uzstādīšanu īpašnieks var veikt patstāvīgi, saviem spēkiem, vai piesaistot attiecīgus speciālistus.

2) Papildus mēraparātam ir jāatbilst SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskajiem noteikumiem (Tehniskie noteikumi dārza laistīšanas skaitītājiem un to uzstādīšanai).

3) Mēraparāta uzstādīšana veicama saskaņā ar tehniskajos noteikumos (Tehniskie noteikumi dārza laistīšanas skaitītājiem un to uzstādīšanai) izvirzītajām prasībām.

4) Pēc papildus mēraparāta uzstādīšanas īpašniekam elektroniski jāiesniedz iesniegums SIA "Mārupes komunālie pakalpojumiem" (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), kurā norādīta īpašuma adrese, īpašnieka kontakttālrunis un e-pasta adrese, pievienojot uzstādītā mēraparāta fotofiksāciju un skaitītāja atbilstības dokumentus, ar lūgumu veikt skaitītāja plombēšanu un reģistrāciju uzskaites sistēmā.

5) SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” izraksta rēķinu īpašniekam par mēraparāta plombēšanu.

6) Mēraparāta plombēšana tiek veikta rindas kārtībā pēc izrakstītā rēķina apmaksas (cenrādis).

7) Mēraparāts tiek noplombēts un reģistrēts uzskaites sistēmā, tikai gadījumā, ja mēraparāts atbilst tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām un tā uzstādīšana veikta atbilstoši šiem noteikumiem.

8) Papildus mēraparāta uzstādīšanu rindas kārtībā var veikt arī SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, saskaņā ar (cenrādi).

Kas jādara, ja īpašumam mainījās īpašnieks?

Mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam, jāpārslēdz līgums par komunāliem pakalpojumiem, iesniedzot SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” Zemesgrāmatas apliecības kopiju, pieņemšanas- nodošanas akta kopiju un iesniegumu. Ja īpašnieka vietā līgumu paraksta cita persona, jāiesniedz arī notariāli apstiprināto pilnvaru.

Visus šajā sadaļā minētos dokumentus (līgumu slēgšanai, tehnisko noteikumu & ūdens pieslēgumu tāmju izsniegšanai, skaitītāju pārbaudes aktus) var nosūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Dokumentus var iesniegt arī personīgi Viršu ielā 6, Tīrainē, darba dienās.

 

©2021 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana