Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Centralizētā ūdensapgāde

Centralizētā ūdensapgāde

 

CENTRALIZĒTĀ ŪDENSAPGĀDE

Pakalpojuma teritorija

Mārupes novads

Tīraines, Skultes, Vētras, Jaunmārupes, Mārupes ciems, izņemot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritoriju

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskās un juridiskās personas Mārupes novadā ciemu robežās

Pamatpakalpojumā ietilpst

Centralizētā ūdensapgāde:

Dzeramā ūdens ražošana

Dzeramā ūdens piegāde

Dzeramā ūdens uzskaite

Komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana pie ūdens ievada īpašumā/ kopīpašumā

Sistēmas monitorings

Sistēmas dezinfekcija

Ūdens piegāde ar cisternu avārijas/ ilgstoša atslēguma gadījumā

 

©2021 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana