Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Centralizētais sadzīves kanalizācijas pakalpojums ir pieejams!Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji!

Pateicoties Mārupes novada domes un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālam atbalstam Mārupes novada Mārupes, Tīraines un Vētras ciemos projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 1., 2. un 3. kārta” ietvaros ir izbūvēta sadzīves kanalizācijas sistēma ar kopējo trases garumu 64 km. Pirmajā kārtā izbūvētā sadzīves kanalizācijas sistēma ekspluatācijā ir nodota jau 2013. gada rudenī un sekmīgi nodrošina sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanu Mārupes un Tīraines ciematos un to novadīšanu uz Rīgas pilsētas sadzīves kanalizācijas bioloģiskajām notekūdeņu attrīšanas iekārtām. 2015. oktobrī ekspluatācijā ir nodota projekta 2. kārtā un 3. kārtā izbūvētā paplašinātā centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēma Mārupes novada Mārupes, Tīraines Vētras un Jaunmārupes ciemos. A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka kopš 2011. gada 12. decembra Mārupes novadā ir spēkā Mārupes novada Domes izdotie saistošie noteikumi Nr.22/2011 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Mārupes novadā” ( http://www.marupe.lv/wp-content/uploads/2013/04/Saistosie-noteikumi_Udensapgades-un-kanalizacijas-pakalpojumu-organizesanas-noteikumi.pdf ). Minēto noteikumu 3.1. un 3.1.5. punkts nosaka, ka Pakalpojuma sniedzēja īpašumā un valdījumā esošam saimnieciskās kanalizācijas tīklam obligāti jāpievienojas esošiem objektiem 1 (viena) gada laikā pēc centralizēto vai maģistrālo kanalizācijas tīklu izbūves blakus attiecīgam nekustamajam īpašumam.

Lai pieslēgtu savu īpašumu centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, aicinām Jūs, kā īpašnieku, ierasties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz 17:00, līdzi ņemot zemes grāmatas apliecību un zemes robežu plānu, norādot esošās kanalizācijas sistēmas novietojumu, un pieprasīt tehniskos noteikumus īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem tīkliem.

Tehnisko noteikumu izstrādi un izsniegšanu A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veic bez maksas. Pieslēguma būvniecības izmaksas pie maģistrālajiem tīkliem pilnā apmērā sedz īpašnieks ar saviem līdzekļiem.

Papildus informācijai par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67915279, vai sūtot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz elektroniskā e-pasta adresi
info@mkp.lv.


Cerot uz veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību,

ar cieņu, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”.