Šodien 16.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Saimnieciskās kanalizācijas tīklam obligāti jāpievienojas 1 (viena) gada laikā!Mārupes novada Domes izdotie saistošie noteikumi Nr.22/2011 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Mārupes novadā”


Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji!

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka kopš 2011. gada 12. decembra Mārupes novadā ir spēkā Mārupes novada Domes izdotie saistošie noteikumi Nr.22/2011 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Mārupes novadā”(http://www.marupe.lv/wp-content/uploads/2013/04/Saistosie-noteikumi_Udensapgades-un-kanalizacijas-pakalpojumu-organizesanas-noteikumi.pdf). Minēto noteikumu 3.1. un 3.1.5. punkts nosaka, ka Pakalpojuma sniedzēja, t.i., A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”, īpašumā un valdījumā esošam saimnieciskās kanalizācijas tīklam obligāti jāpievienojas esošiem objektiem 1 (viena) gada laikā pēc centralizēto vai maģistrālo kanalizācijas tīklu izbūves blakus attiecīgam nekustamajam īpašumam.

Lai pieslēgtu savu īpašumu centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, aicinām Jūs, kā īpašnieku, ierasties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz 17:00, līdzi ņemot zemes grāmatas apliecību un zemes robežu plānu, norādot esošās kanalizācijas sistēmas novietojumu, un pieprasīt tehniskos noteikumus īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem tīkliem.

Tehnisko noteikumu izstrādi un izsniegšanu A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veic bez maksas. Pieslēguma būvniecības izmaksas pie maģistrālajiem tīkliem pilnā apmērā sedz īpašnieks ar saviem līdzekļiem.

Papildus informācijai par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67915279, vai sūtot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz elektroniskā e-pasta adresi info@mkp.lv.


Cerot uz veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību,

ar cieņu, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”.