Šodien 16.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

UZAICINĀJUMS ZEMES ĪPAŠNIEKIEM PAR IESPĒJU NODROŠINĀT SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU
UZAICINĀJUMS ZEMES ĪPAŠNIEKIEM
PAR IESPĒJU NODROŠINĀT SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBULai uzsāktu plānotos sadzīves kanalizācijas infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbus, lūdzam Mārupes novada zemesgabalu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas:

Upesgrīvas un Penkules ielās līdz Mārupes novada Robežai,

Grīvas ielā,

Zvirbuļu ielā,

Paleju iela posmā no Lielās ielas līdz Lilliju ielai,

Spilvas ielā,

Zeltiņu ielā posmā no Lilliju ielas līdz Tēraudu ielai,

Dreimaņu ielā posmā no Tēraudu ielas līdz Rožleju ielai,

Sauleslīču ielā,

Zvaigžņu ielā,

Pededzes ielā posmā no Tēraudu ielas līdz Lilliju ielai,

Krēsliņu ielā posmā no Veccīruļu ielas līdz Daugavas ielai,

Daugavas ielā posmā no Šteinertu ielas līdz Avotu ielai,

Brīvnieku ielā,

Jaunrožnieku ielā,

Amatas ielā posmā no PII Lienīte līdz Gaujas ielai,

Marijas ielā,

Rudzrogu ielā posmā no Ledaiņu ielas līdz Jelgavas ceļam (V13),

Jelgavas ceļā (V13) posmā no Rudzrogu ielas līdz Lapiņu dambim,

Cidoniju iela Posmā no Tīraines ielas līdz Rudzrogu ielai,

Sauliešu ielā posmā no Zeltrītu ielas līdz Aplociņu ielai un Vecozolu ielai,

Zirgu ielā posmā no Sauliešu ielas līdz Vecozolu ielai,

Raunas ielā,

Aiviekstes ielā,

Burtnieku ielā,

Māliņu iela posmā no Māliņu 12 līdz Māliņu 30,

Īpašumā “Mežciems”,

Īpašumos “Eglaines”,

Idas ielā,

Segliņu ielā,

Pašvaldības ceļam C13 piegulošajos zemes gabalos posmā no Stīpnieku ceļa (V-15) līdz Ozolkalnu ielai,

Ozolkalnu ielā

līdz 15.12.2016. personīgi ierasties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz 17:00, lai saskaņotu plānotās sadzīves kanalizācijas infrastruktūras trasējumu un atzaru novietojumu uz īpašumu

līdzi ņemot zemesgrāmatas apliecību un zemes robežu plānu, kurā iezīmēta esošā ūdenssaimniecības infrastruktūra.

Par konkrētu vizītes laiku, kā arī jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar projekta koordinatoru Pēteri Stafecki zvanot uz tel. Nr. 26454989 darba dienās no 9:00 līdz 17:00.

Informējam, ka maģistrālās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus ir plānots finansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Mārupes novada domes budžeta līdzekļiem.

IESNIEGUMS „Par centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem”