Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Vispārīgā datu aizsardzība


SVARĪGA INFORMĀCIJA KLIENTIEM

Ar 2018. gada 25. maiju AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” piemēros jaunu Eiropas Savienības regulējumu attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, plašāk pazīstamu kā Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR vai General Data Protection Regulation). Regula nosaka, kādi principi mums jāievēro, apstrādājot Klientu personas datus.

Regula palielinās Jūsu iespējas kontrolēt savus personas datus un tos aizsargāt, kā arī nodrošinās vienotu pieeju personas datu apstrādei un aizsardzībai visā Eiropas Savienībā.

Mēs turpināsim sniegt Jums pakalpojumus tāpat kā līdz šim, bet turpmāk informēsim Jūs par to, kāda veida personas datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata mēs to darām, kam nododam personas datus, cik ilgi tos glabājam, kā arī Jūsu tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs uzturam AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” privātuma un datu glabāšanas politiku, kas paredz, ka mūsu klientu personu dati tiks izmantoti tikai un vienīgi mūsu savstarpējai sadarbībai. Mēs nedodam un nenodosim mums pieejamos personu datus nevienai trešajai pusei, ja vien tas na nepieciešams mūsu sadarbības veicināšanai un ir saskaņā ar likumu.

Klientu datu aizsardzība ir un arī turpmāk būs svarīgs aspekts mūsu ikdienas sadarbībā ar klientiem. Mēs novērtējam mūsu klientu uzticību, tādēļ klientu datu aizsardzību uztveram nopietni. Vispārīgā datu aizsardzības regula ir papildu stimuls nozarei uzņemties lielāku atbildību darbā ar klientu personas datiem.