Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Sadzīves kanalizācijas sistēma ir gatava pieņemt notekūdeņus!


2013. gada beigās ekspluatācijā tika nodota izbūvēto centralizēto sadzīves kanalizācijas tīklu pirmā daļa, kas aptver sekojošas ielas un to posmus:

Asteru iela
– posmā no Rožu ielas līdz Lielai ielai,
Brūkleņu iela– posms no Pededzes ielas līdz Mēmeles ielai,
Cepļu iela– posms no Rožu ielas līdz grāvim (Skaņā kalna iela),
Dravnieku iela– posms no Ūdru ielas līdz Rudzrogu ielai,
Jaunzemu iela– posms no Vārpu ielas līdz Daibes ielai,
Kurmales iela– posms no Sīpeles ielas līdz Ventas ielai,
Kursīšu iela– posms no Avotu ielas līdz Mēmeles ielai,
Lielā iela– posms no Rožu ielas līdz K. Ulmaņa gatvei,
Martas iela– posms no grāvja (Dīķu iela) līdz Rožu ielai,
Mēmeles iela– posms no Rožleju ielas līdz Kurmales ielai,
Neļķu iela - posmā no Gerberu ielas līdz Rožu ielai,
Olgas iela– posms no Rožu ielas līdz grāvim (Skaņā kalna iela),
Pakalniņu iela– posmā no Viskalnu ielas līdz Cidoniju ielai,
Paleju iela– posms no Rožleju ielas līdz Ūpesgrīvas ielai,
Pedezdes iela
– posms no Daugavas ielas līdz Pērses ielai,
Pērses iela– posms no Daugavas ielas līdz Pededzes ielai,
Rožleju iela– posms no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielai,
Rožu iela– posms no Vējiņu ielas līdz Mārupītes gatvei,
Tērauda iela
– posms no Pededzes ielas līdz Zeltiņu ielai,
Tīraines iela– visā garumā pie Cidoniju ielas,
Upesgrīvas iela– posms no Paleju ielas līdz Rīgas robežai,
Ūdru iela– posmā no Dravnieku ielas līdz Ūdru ielai 23
Vārpu iela– posms no Vītiņu ielas līdz Plieņciema ielai,
Vecais Mārupes ceļš– posms no Vējiņu ielas līdz Lielviļņiem,
Ventas iela
– posms no Kurmales ielas līdz Daugavas ielai,
Viršu iela– visā garumā.
Viskalnu iela– posmā no Kungu iela līdz adresei Viskalnu 26,
Vītiņu iela– posms no Kantora ielas līdz Vārpu ielai,
Zeltiņu iela– posms no Rožleju ielas līdz Lielai ielai,

Līdz 2014. gada beigām ekspluatācijā tika nodoti centralizētās sadzīves kanalizācijas tīkli
sekojošās ielās un to posmos:


Cidoniju iela– posmā no Tīraines ielas līdz Tīraines ielai,
Tīraines iela- posmā no Cidoniju ielas līdz Jelgavas ceļam,
Abulas iela- posmā no Daugavas ielas līdz Vaidavas ielai,
Ceļš C-30- posms no Daugavas ielas līdz Vecajam Mārupes ceļam ar atzaru līdz īpašumam “Ķeizarkroņi”,
Svētes iela- posmā no Daugavas ielas līdz Abulas ielai,
Vaidavas iela- posmā no Gaujas ielas līdz Daugavas ielai.

Līdz 2015. gada beigām ekspluatācijā tika nodoti centralizētās sadzīves kanalizācijas tīkli sekojošās ielās un to posmos:

Abavas iela– visā garumā,
Atvaru iela– visā garumā,
Avotu iela– visā garumā,
Baltlāču iela
– visā garumā,
Bebru iela– posms no Jaunbebru ielas līdz Dzelzceļa ielai,
Briežu iela
– posmā no Stīpnieku ceļa līdz Paleju ielai,
Brūkleņu iela – posmā no Brūkleņu 110 līdz Brūkleņu 116A,
Dāliju iela– posmā no Neļķu ielas līdz Dāliju ielai 9 un posmā no Rožu ielas līdz Skaņā kalna ielai,
Dikļu iela– posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dārznieku ielai,
Dreimaņu iela– posmā no Tēraudu ielas līdz Lilliju ielai,
Druvas iela– posmā no Upesgrīvas ielas līdz Lielajai ielai,
Efeju iela– visā garumā,
Gaiziņa iela– visā garumā,
Gerberu iela– posmā no Mārupītes gatves līdz Lielai ielai,
Gundegu iela– visā garumā,
Imulas iela– visā garumā,
Kabiles iela– posms no Bebru ielas līdz Sīpeles ielai,
Kalēju iela– visā garumā,
Kalna iela– visā garumā,
Kantora ielā– posmā no Upesgrīvas ielas līdz Lielai ielai,
Kokles iela– posms no Bebru ielas līdz Mēmeles ielai,
Krasta iela- visā garumā,
Kreimeņu iela– visā garumā,
Krones iela– posmā no Ventas ielas līdz Trenču ielai,
Kurpnieku iela
– visā garumā,
Laimdotas iela– posmā no Laimdotas 18A līdz Sīpeles ielai,
Lambertu iela– posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai,
Lapu iela– visā garumā,
Ledaiņu iela– visā garumā,
Lielā iela– posmā no Rožu ielas līdz Skaņā kalna ielai,
Liepkalnu iela
– posms no Liepkalnu 19 līdz Reviņu ielai,
Līgotnes iela
– visā garumā,
Magoņu iela– visā garumā,
Mazā briežu iela- visā garumā,
Mazcenu aleja – posmā no Mazcenu aleja 1 līdz Mazcenu aleja 35/3,
Māliņu iela– posmā no Rožu ielas līdz Māliņu iela 12,
Mārupītes gatve– posmā no Daugavas ielas līdz Skaņā kalna ielai un posmā no Daugavas ielas līdz Veccīruļu ielai,
Meistaru iela
– posms no Bebru ielas līdz Mēmeles ielai,
Meldriņu iela– posmā no Kantora ielas līdz Zeltiņu ielai,
Mēmeles iela
– posms no Kurmales ielas līdz Dzelzceļa ielai,
Mūsas iela– posms no Sīpeles ielas līdz Mūsas iela 15,
Neriņas iela – visā garumā,
Orhideju iela– visā garumā,
Paleju iela– posmā no Upesgrīvas ielas līdz Briežu ielai,
Pededzes iela
– posmā no Laimdotas ielas līdz Lielajai ielai,
Penkules iela
– posmā no Upesgrīvas ielas līdz Lilliju ielai un posmā no Lielās ielas līdz Penkules 130,
Pilskalna iela
– posms no Pilskalnu 5 līdz Pilskalnu 11,
Pļavu iela – visā garumā,
Prūšu iela– visā garumā,
Riekstu iela– visā garumā,
Skaņā kalna iela– posmā no Lielās ielas līdz Mārupītes gatvei,
Skuju iela– posā no Čiekuru ielas līdz Krasta ielai 17,
Sniķeru iela– posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai,
Spulgu iela
– visā garumā,
Trenču iela– posmā no Kurmales ielas līdz Krones ielai,
Upleju iela
– visā garumā,
Veccīruļu iela– posmā no Mārupītes gatves līdz Lilliju ielai,
Zeltiņu iela– posmā no Meldriņu ielas līdz Saules ielai,
Zemturu iela
– posmā no Mārupītes gatves līdz Gaujas ielai,
Ziedoņu iela– visā garumā.

Ievērojot augstākminēto saistošo noteikumu 3.2. punktu, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina visus īpašniekus, gar kuru īpašumiem ir veikta centralizētās sadzīves kanalizācijas izbūve, vērsties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ar pieprasījumu izsniegt tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei pie centralizētās kanalizācijas tīkliem, līdzi ņemot:
zemes grāmatas apliecību,
zemes robežu plānu, kur norādīts esošās kanalizācijas sistēmas novietojums.

Tehnisko noteikumu izstrādi un izsniegšanu A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veic bez maksas. Pieslēguma būvniecības izmaksas pie maģistrālajiem tīkliem pilnā apmērā sedz īpašnieks par saviem līdzekļiem.

Papildus informācijai par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67915279, vai sūtot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz elektroniskā e-pasta adresi info@mkp.lv.


Sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve ir veikta pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Valsts budžeta finansiālajam atbalstam un Mārupes novada Domes, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” finansējumam.


                         

Ieguldījums Tavā nākotnē!