Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

IEVĒLĒTS A/S "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" VALDES LOCEKLIS


Saskaņā ar akciju sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" akcionāru 2018.gada 6.marta ārkārtas sapulces lēmumu par a/s "Mārupes komunālie pakalpojumi" valdes locekli uz pieciem gadiem ievēlēts Ivars Punculis. Līdz šim a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa pienākumus pildīja Juris Ivanovs. 

Ivaram Punculim ir daudzu gadu pieredze vadošos amatos, no tiem pēdējos desmit gadus strādājot Mārupes novada Domes izpilddirektora amatā. 

Valdes locekļa kandidātu atlases process tika organizēts atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietvertajiem nosacījumiem.

 A/s "Mārupes komunālie pakalpojumi" ir Mārupes novada domei pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un Mārupes novada Domes lēmumiem, veicot pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likumā “Par pašvaldībām” .

Uz 2018.gada 1.janvāri Mārupes novada Domei pieder 10 511 148 akcijas.


A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk tekstā MKP) sniedz sekojošus pakalpojumus:
Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos.
  • Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.
  • Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos.
  • Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē.
  • Citi pakalpojumi