Šodien 16.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Informē par skaitītāju rādījumu nodošanu


AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka 
turpmāk ūdens uzskaites skaitītāju rādījumus
par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
var nodot izmantojot sekojošus saziņas veidus:
e-pasts: paterins@mkp.lv 
telefona nr. +371 67915284
globālā tīmekļa vietnē: www.mkp.lv