Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

KASE IR SLĒGTA


KASE IR SLĒGTA

uz nenoteiktu laiku


PAR SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM VAR NORĒĶINĀTIES:

izmantojot internetbanku:

AS SEB banka,


konta Nr.: LV64 UNLA 0003 0006 09099

AS Swedbank,

konta Nr.: LV71 HABA 0551 0362 12816

AS Citadele banka,

konta Nr.: LV75 PARX 0012 5610 95123

un veikalu tīkla “MAXIMA” kasēs.