Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Līdz 2015. gada beigām centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi būs pieejami arī Mārupītes gatvē, Dāliju ielā, Upleju ielā un Avotu ielā


  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 2. kārta"ietvaros pieejamo finanšu resursu efektīvu apguvi, kā arī ņemot vērā, faktu, ka pēc visu sākotnēji projektā plānoto līgumu noslēgšanas projekta ietvaros bija radies finanšu resursu ietaupījums, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” saskaņā ar Mārupes novada domes lūgumu, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju izteikto vēlmi saņemt centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus papildināja projekta apjomu tajā iekļaujot maģistrālo ūdenssaimniecības tīklu izbūvi vēl četrās ielās Mārupē, t.i. Mārupītes gatvē posmā no Daugavas ielas līdz Skaņā kalna ielai, Dāliju ielā posmā no Rožu ielas līdz Skaņā kalna iela un posmā no Lielās ielas līdz Neļķu ielai, Upleju ielā posmā no Gaujas ielas līdz Liepkalnu ielai un Avotu ielā posmā no Kursīšu ielas līdz Brūkleņu ielai.


Atklāta iepirkuma rezultātā A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” š.g. 6. februārī noslēdza līgumu ar SIA „Wesseman” par ūdenssaimnicības infrastruktūras attīstības projektēšanas būvniecības darbu veikšanu. Līguma summa ir 679 500 EUR bez PVN. Būvdarbu inženiertehnisko vadību un būvuzraudzību veiks SIA „ĢeoConsultants”š.g. 6. februārī noslēgtā līguma par kopējo summu 10 500 EUR ietvaros.Visus darbus ir plānots pabeigt un ūdenssaimniecības infrastruktūru nodot ekspluatācijā līdz 2015. gada 30. oktobrim.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” projekta koordinatoru P. Stafecki zvanot pa tālruni 67915279, vai 26454989.

Jūsu A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”