Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Mārupes ciemata Abulas, Svētes, Vaidavas ielu un pašvaldības ceļa C-30 pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem ir pieejams centralizētās kanalizācijas pakalpojums


Mārupes ciemata Abulas, Svētes, Vaidavas ielu un pašvaldības ceļa C-30 pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem ir pieejams centralizētās kanalizācijas pakalpojums

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka pateicoties Eiropas Savienības, Mārupes novada domes un Valsts budžeta finanšu atbalstam, Mārupes ciemata Abulas, Svētes, Vaidavas ielu un pašvaldības ceļa C-30 pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem, pēc būvdarbu pabeigšanas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta”, ir iespēja pieslēgt savus īpašumus centralizētai kanalizācijas sistēmai un uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Centralizētās kanalizacijas sistēmas pakalpojums nodrošinās A/S Mārupes komunālie pakalpojumi.

Lai pieslēgtu īpasumu centarlizētās kanlaizācijas sistēmai, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi aicina privātīpašniekus vērsties A/S Mārupes komunāli epakalpojumi, Viršu iela 6, Tīrainē, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 17:00 ar iesniegumu pieprasot izsniegt tehniskos noteikumus pieslēguma izveidei, līdzi ņemot īpašumu tiesību apliecinošus dokumentus.