Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Paziņojums par siltumāpgades tarifa projektuPaziņojums par tarifa projektu

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40103111018, Skultes iela 15-1, Mārupes novads, 2016. gada 7. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa projektu Skultes ciematam, Tīraines ciematam, Mārupes ciematam, Mārupes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” un tās grozījumiem.

                            

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2016. gada 1.aprīļa. Tarifa izmaiņas saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par saražotās siltumenerģijas tarifa projektu, lietotājs var AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 iepriekš sazinoties ar valdes locekli Juri Ivanovu, tel. 67915279.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads, e-pasts: info@mkp.lv, fax: 67915486, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.