Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pakalpojuma saņemšanai!Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji!

Lai pieslēgtu savu īpašumu centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, kas izbūvēti pateicoties Mārupes novada domes un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālam atbalstam Mārupes novada Mārupes, Tīraines un Vētras un Jaunmārupes ciemos projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 1., 2. un 3. kārta” ietvaros, aicinām īpašniekus, gar kuru īpašumiem, vai to robežās tika veikti centralizētas sadzīves kanalizācijas būvdarbi laika periodā no 2011. gada līdz 2015. gadam, ierasties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz 17:00, līdzi ņemot: zemes grāmatas apliecību, zemes robežu plānu, kur norādīts esošās kanalizācijas sistēmas novietojums, un pieprasīt tehniskos noteikumus īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem tīkliem.

Tehnisko noteikumu izstrādi un izsniegšanu A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veic bez maksas. Pieslēguma būvniecības izmaksas pie maģistrālajiem tīkliem pilnā apmērā sedz īpašnieks par saviem līdzekļiem.

Papildus informācijai par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67915279, vai sūtot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz elektroniskā e-pasta adresi
info@mkp.lv

Cerot uz veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību,


ar cieņu, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”.