Šodien 16.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

2014. gada apkures sezonai sākoties Skultes ciematā būs modernizēta siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāteSaskaņā ar A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2013. gada 22. augustā parakstīto līgumu ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru par projekta „Siltummezglu uzstādīšana Mārupes pagasta Skultē” realizāciju, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” ir uzsākusi iepirkuma procedūru, lai nodrošinātu Skultes siltumapagādes sistēmas modernizāciju, vadību un kontroli.

Projekta galvenais mērķis ir Skultes ciemata siltumapgādes sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana, t.i. saražotās un piegādātās siltumenerģijas uzskaites un kontroles sistēmas uzlabošana uzstādot jaunus, mūsdienīgi aprīkotus siltummezglus katrā daudzdzīvokļu mājā.

 

Ņemot vērā, ka katrai ēkai ir savs siltumenerģijas patēriņš un savi siltuma zudumi, ko ietekmē mājas izvietojums teritorijā, valdošo vēju virziens, kā arī ēku konstrukciju ārējā siltumizolācijas pakāpe, jaunizveidotā siltumenerģijas uzskaites, vadības un kontroles sistēma katrai daudzdzīvokļu mājai nodrošinās iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt un kontrolēt siltumenerģijas patēriņu un saņemt tādu siltumenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams konkrētajai mājai.
 
Lai nodrošinātu projekta realizāciju A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” ir uzsākusi darbu pie iepirkuma procedūras nodrošināšanas līguma slēgšanai par siltummezglu uzstādīšnu Skultē. Līgumu par siltummezglu piegādi un uzstādīšanu ir plānots noslēgt š.g. aprīlī.