Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka no 2016. gada 1. aprīļa sācis darbu rādījumu nodošanas portāls.


Cienījamie iedzīvotāji!

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka no 2016. gada 1. aprīļa sācis darbu rādījumu nodošanas portāls. Portāla adrese http://skaititaji.marupe.lv/ 

Apmeklējot uzņēmuma AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” mājaslapu http://www.mkp.lv norādi “NODOT SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS” nokļūsiet rādījumu nodošanas portālā.

Instrukcija, kā piereģistrēties un lietot rādījumu nodošanas portālu ir jāmeklē lapas skaititaji.marupe.lv labajā augšējā stūrī aplikācijā .?. “kvadrātiņš ar jautājuma zīmi”, jeb ierakstot adresi: http://skaititaji.marupe.lv/HelpFiles/ 

Pirmoreiz, pieslēdzoties portālam skaititaji.marupe.lv, jāveic reģistrācija – jāaizpilda tabula ar klienta datiem, ailē līguma numurs jāieraksta personīgais konta numurs. Sekojiet reģistrācijas instrukcijai. Turpmāk, lietojot portālu, lietotāja vārds ir personīgais konta numurs. Izveidotā individuālā parole ir jāatceras.

Rādījumu iesniegšana tiek gaidīta no 25 datuma līdz katra mēneša nogalei.

Izmaiņas bija saistītas ar jaunas datorprogrammas ieviešanu uzņēmuma komunālo pakalpojumu uzskaitē. Pārējie ūdens un/vai elektrības patēriņa skaitītāja rādījumu iesniegšanas veidi paliek nemainīgi, t.i., rādījumus arī turpmāk būs iespējams iesniegt kā līdz šim: uz e-pastu info@mkp.lv vai pa tālruņa numuru 67915279.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruņa numuru 67915279, Tīraines ciemats – 67912577, Skultes ciemats - 67915202.

Ar cieņu, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”.