Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Skultē paaugstināta siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāte


Skultē paaugstināta siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāteKopš 2013. gada 22.augusta, kad tika parakstīts līgums ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” īsteno projektu „Siltummezglu uzstādīšana Mārupes pagasta Skultē”.

Zināms, ka katrai ēkai ir savs siltumenerģijas patēriņš un savi siltuma zudumi, ko ietekmē mājas izvietojums teritorijā, valdošo vēju virziens, kā arī ēku konstrukciju ārējā siltumizolācijas pakāpe. Projekta mērķis ir Skultes ciema siltumapgādes sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana, t.i. saražotās un piegādātās siltumenerģijas uzskaites un kontroles sistēmas uzlabošana, uzstādot daudzdzīvokļu mājās jaunus un mūsdienīgi aprīkotus siltummezglus. Projekta ietvaros no jauna izveidotā siltumenerģijas uzskaites, vadības un kontroles sistēma daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem nodrošinās iespēju pašiem noteikt un kontrolēt siltumenerģijas patēriņu un saņemt tādu siltumenerģijas daudzumu, kāds konkrētajai mājai nepieciešams.
Automātiskie siltummezgli ir uzstādīti sekojošās Mārupes novada Skultes ciema daudzdzīvokļu ēkās: Skultes iela 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kā arī Skultes sākumskolā.
Balstoties uz atklātas iepirkuma procedūras rezultātiem, 2014.gada augustā par 12 automātisko siltummezglu piegādi un uzstādīšanu Mārupes novada Skultes ciemā A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” noslēdza līgumus ar SIA „AURA”. Projekta kopējā līguma summa ir 153 508,67 eiro, no kuriem nepieciešamo finansējumu 50 746,67 eiro apmērā nodrošina Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 76 120,00 eiro Mārupes novada Dome un 26 642,00 eiro A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Jūsu A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”