Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstības projekta I. kārta tuvojas noslēgumam


Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstības projekta I. kārta tuvojas noslēgumam

 
Ar Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda (ES ERAF) atbalstu Mārupes novada Skultes ciematā 2014. gada martā pabeigs jauno artēzisko aku izveidi, tīrā dzeramā ūdens rezervuāru izbūvi un II. pacēluma sūkņuu stacijas izveidi. Pateicoties jaunajai infrastruktūrai, tiks nodrošināta Latvijas Repubikas un Eiropas Savienības standartiem atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošna un ūdens spiediens daudzdzīvokļu māju augšējo stāvos, kā arī tiks pabeigta jaunā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.

 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” ir saņēmusi ES ERAF finansējumu arī projekta II. kārtas
realizācijai, kura ietvaros ir noslēts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu snsiegšanu, kā arī noslēguma fāzē ir līguma slēgšanas procedūra par būvdarbu veikšanu, lai uzsāktu būvdarbus ūdens un kanalizācijas tīklu rekeonstrukcijai un papalašinašanai.

 
Visus būvadrbus Skultes ciemata ūdenssaimniecības nfrastruktūras attīstībai ar Eiropas Savienības fondu aatbalstu ir plānots pabeigt līdz 2014. gada beigām.