Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Tarifi.Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK)

2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.70, no 2018.gada 1.augusta noteikti šādi 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

1.      Ūdensapgādes tarifs Mārupes novada Jaunmārupes, Mārupes, Tīraines, Skultes un Vētras ciemā 0,64 EUR/m³ (bez PVN);

2.      Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Mārupes novada Jaunmārupes, Mārupes, Tīraines un Vētras ciemā 1,72 EUR/m³ (bez PVN);

3.       Kanalizācijas pakalpojumu tarifs Mārupes novada Skultes  ciemā 1,45 EUR/m³ (bez PVN);