Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS BŪVDARBI MĀRUPĒ TURPINĀSIESKopš 2016. gada A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir faktiski uzsākusi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” realizāciju.

2016. gadā tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Mārupes novada domes līdzfinansējums, uzsākta tehniskā projekta izstrāde, kuru pabeigt ir plānots 2018. gada II ceturksnī.

2017. gadā tika pabeigti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi Jaunmārupes ciemā, kur iedzīvotājiem pēc projekta realizācijas ir iespēja saņemt gan kvalitatīvu dzeramo ūdeni, gan centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu.

2018. gada I ceturksnī ir plānots uzsākt iepirkuma procedūru trīs būvdarbu līgumiem, lai jau 2018. gada vidū uzsāktu infrastruktūras izbūves darbus, kurus plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām. Pēc jau minēto būvdarbu līgumu noslēgšanas A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2018. gada III ceturksnī plāno sludināt vēl vienu iepirkuma procedūru būvniecības darbu veikšanai saskaņā ar projekta pieteikumu, lai sasniegtu projektā noteiktos mērķus. Šos būvniecības darbus, kas ietver arī tehniskā projekta izstrādi, ir plānots pabeigt līdz 2021. gada beigām.

Projekta ietvaros sadzīves kanalizācijas infrastruktūras izbūve tiks veikta, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Mārupes novada domes līdzfinansējumam. Lai nodrošinātu kompleksu ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, būvdarbu līgumu ietvaros ir plānots veikt arī ūdensapgādes sistēmas paplašināšanas darbus un to realizācijai A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir plānojusi ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Laika periodā no 2018. gada līdz 2021. gada beigām ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus ir plānots veikt Mārupes, Tīraines un Vētras ciemos, kā arī veikt vairāku maģistrālo vadu izbūvi sadzīves kanalizācijas ūdeņu savākšanai un novadīšanai to attīrīšanai.