Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Kontakti


A/S Mārupes komunālie pakalpojumi
Tālrunis:
 28670000    -    Administrācija
 67915279    -    Administrācija
 27387733    -    Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
 28070044    -    Grāmatvedība
E-pasts: 
info@mkp.lv

Darba laiks - Viršu iela 6, Tīrainē, Marupes novadā

Pirmdiena  - 9:00 - 18:00
Otrdiena   - 9:00- 17:00
Trešdiena  - 9:00 - 17:00
Ceturtdiena  - 9:00 - 18:00
Piektdiena    - 9:00 - 15:00

Kases darba laiks Viršu iela 6 , Tīrainē, Mārupes novadā
Pirmdiena 8:30  - 18:00

Kases darba laiks Skultes ielā 12b, Skultē, Mārupes novadā
Cetrudiena   8:30 - 18:00

Tehnisko projektu un topogrāfisko plānu skaņošana
Viršu iela 6, Tīrainē, Mārupes novads
Ceturtdien no plkst. 13:00 – 15:00

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumi
Viršu iela 6, Tīrainē, Mārupes novads
Pirmdien no plkst. 10:00 – 12:00
Ceturtdien no plkst. 16:00 – 18:00

Valdes loceklis Ivars Punculis, Ivars.Punculis@mkp.lv

Izpilddirektore Dace Šveide, Dace.Sveide@mkp.lv, t.28670000

Vienotais reģistrācijas numurs LV40103111018

Juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads.

Kase: Skultes iela 15 dz 1, Skulte, Mārupes novads 
           Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads