Šodien 21.02.2019. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Kontakti


A/S Mārupes komunālie pakalpojumi
Tālrunis:
 28670000    -    Administrācija
 67915279    -    Administrācija
 27387733    -    Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
 28070044    -    Grāmatvedība
E-pasts: 
info@mkp.lv

Darba laiks - Viršu iela 6, Tīrainē, Marupes novadā

Pirmdiena  - 9:00 - 18:00
Oterdiena   - 9:00- 17:00
Trešdiena  - 9:00 - 17:00
Ceturdiena   - 9:00 - 18:00
Piektdiena    - 9:00 - 15:00Valdes loceklis Ivars Punculis, Ivars.Punculis@mkp.lv

Vienotais reģistrācijas numurs LV40103111018

Juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads.

Kase: Skultes iela 15 dz 1, Skulte, Mārupes novads 
           Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads

Projektu un topogrāfisko plānu saskaņošana
Ceturdien 13:00 - 15:00
Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads