Šodien 15.12.2018. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +37126436613
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”


MKP vīzija
 – drošs, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

MKP misija
 
– nodrošināt Mārupes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, drošu siltumapgādi un ilgtspējīgiem namu apsaimniekošanas pakalpojumiem par ekonomiski pamatotām cenām.