Šodien 15.12.2018. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +37126436613
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Stratēģiskie mērķi


MKP darbība un stratēģiskie mērķi veicina MKP un Mārupes novada attīstību un mērķu realizāciju. MKP stratēģiskie mērķi ir atbilstoši Mārupes novada attīstības stratēģiskajos dokumentos noteiktajām prioritātēm un virzieniem. MKP stratēģiskie mērķi noteikti skaidri un izmērāmi tā, lai ir iespējams vērtēt virzību uz stratēģiskajiem mērķiem konkrētā laika periodā. MKP mērķi ir iedalīti četros stratēģisko mērķu virzienos:
  1. Ekonomiskie mērķi – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma saimniecisko darbību, tās virzieniem un attīstību. 
  2. Vides mērķi – nosaka MKP infrastruktūras attīstības un ietekmes uz vidi mērķus un raksturlielumus. 
  3. Institucionālie mērķi – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma pārvaldību un darbības nodrošināšanu, kā arī klientu pārvaldību un komunikāciju. 
  4. Finanšu mērķi – nosaka MKP kopējos un darbības virzienu finanšu mērķus.
Atbilstoši katram virzienam tiek noteikti un definēti specifiski MKP mērķi un to realizācijas aktivitātes. Tāpat tiek noteikti mērķu sasniedzamie rezultāti un/ vai rezultatīvo rādītāji noteiktam laika periodam: