Šodien 05.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMIKā var pieslēgties pie centralizētā ūdens tīkla Mārupē?


Lai pieslēgtos pie centralizētiem ūdens tīkliem Mārupē, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) iesniegums ar lūgumu veikt ūdensvada pieslēgumu, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontakttālruni un e-pasta adresi;
2) Zemesgrāmatu apliecības kopiju;
3) Zemes vienības robežu plāna kopiju;
4) Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju;
5) Ja īpašnieka vietā dokumentus iesniedz cita persona – notariāli apstiprināto pilnvaru.

Izmaksas par maģistrālā ūdensvada izbūvi tiek aprēķinātas katram pieteikumam atsevišķi, izstrādājot ūdensvada buvniecības tāmi.

Kā notiek patērētā ūdens daudzuma uzskaite un kā es varu saņemt rēķinu par patērēto ūdeni?

Saskaņā ar Mārupes novada Domes Saistošo Noteikumu Nr.22/2011 4.panta 4.2.punkta 4.2.1 apakšpunktu, katram ūdensapgādes pakalpojuma lietotājam ir pienākums uzstādīt ūdens patēriņa skaitītāju. Ūdens skaitītāju verificēšanas (maiņas) periodiskums ir reizi četros gados. Par ūdens skaitītāju nomaiņu atbild lietotājs.

Reizi menesī skaitītāja rādījumus jānolasa un jānodod AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, periodā no katra mēneša 25.datuma līdz nākama mēneša 1.datumam, norādot personīga konta numuru vai adresi. Pamatojoties uz Jūsu iesniegtiem datiem, tiks sastādīts rēķins. Patērētā ūdens aprēķināšanas metodika ir sekojoša: (patērēto kubikmetru daudzums) x (spēkā esošais tarifs par 1 kubikmetru ūdens).

Ūdens skaitītāja rādījumus var nodot pa e-pastu info@mkp.lv vai pa telefonu 67915279.
Ja vēlaties rēķinus saņemt pa e-pastu, lūdzam informēt mūs par Jūsu vēlēšanos pa e-pastu info@mkp.lv vai pa telefonu 67915279.

Kā notiek patērētās elektroenerģijas uzskaite un kā es varu norēķināties par patērēto elektrību?

Elektroenerģijas patēriņa uzskaiti ik mēnesi veic uzņēmuma darbinieki un iekļauj rēķinā par pakalpojumiem. Kontroli var veikt pats Lietotājs, nolasot elektroenerģijas skaitītāja rādījumus un salīdzināt ar saņemto rēķinu. Nelielas atkāpes ciparos var būt, gadījumā, ja uzņēmuma darbinieks un Lietotājs rādījumus nolasa dažādos laikos.

Lietotājiem, kuriem skaitītājs ir uzstādīts dzīvoklī/īpašumā iekštelpā, Lietotājs nolasa elektroenerģijas skaitītāja rādījumus pats un paziņo uzņēmumam “Mārupes komunālie pakalpojumi”, e-pasts: info@mkp.lv
vai pa tālruni 67915279.


Kā var pasūtīt tehniskos noteikumus?

Tehnisko noteikumu pieprasījums    ( iesniegums ) 

Lai pasūtītu tehniskos noteikumus, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) iesniegums ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontakttālruni un e-pasta adresi;
2) Zemesgrāmatu apliecības kopiju;
3) Zemes vienības robežu plāna kopiju;
4) Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju;
5) Ja īpašnieka vietā dokumentus iesniedz cita persona – notariāli apstiprināto pilnvaru.

Tehnisko noteikumu sagatavošanas termiņš ~ 3 nedēļas.

Kas jādara, ja īpašumam mainījās īpašnieks?

Mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam, jāpārslēdz līgums par komunāliem pakalpojumiem, iesniedzot AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” Zemesgrāmatas apliecības kopiju un iesniegumu. Ja īpašnieka vietā līgumu paraksta cita persona, jāiesniedz arī notariāli apstiprināto pilnvaru.

Visus šajā sadaļā minētos dokumentus (līgumu slēgšanai, tehnisko noteikumu & ūdens pieslēgumu tāmju izsniegšanai, skaitītāju pārbaudes aktus) var nosūtīt uz e-pastu info@mkp.lv. Dokumentus var iesniegt arī personīgi Viršu ielā 6, Tīrainē, darba dienās.