Šodien 19.01.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Dzeramā ūdens kvalitāte


Datums: 04.10.2018; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jāunmārupes sākumskola un Skultes iela 21, Skultes pamatskola


Datums: 04.02.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Skultes iela 21, Skultes pamatskola
 

Kārtējā Monitoringa programma 2019.gadam (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes dzeramā ūdens sistēma, Mārupes novads)


Dzeramā ūdens izmeklējumu Programma 2019.gadam pēc dezinfekcijas veikšanas (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes dzeramā ūdens sistēma, Mārupes novads)


Datums: 30.04.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupes sākumskola
 
Testēšanas pārskats

Datums: 30.04.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Tīraine, Viskalnu iela 3, PII "Tīraine"
 
Testēšanas pārskats

Datums: 30.04.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Skulte, Skultes iela 21, Skultes pamatskola
 
Testēšanas pārskats

Datums: 29.05.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Kantora iela 97, Mārupes vidusskola


Datums: 29.05.2019; Parauga ņemšanas vieta:  Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupes sākumskola


Datums: 30.06.2019; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes vidusskola

Testēšanas pārskats

Jūlijs; Parauga ņemšanas vieta: Skultes pamatskola

Testēšanas pārskats

Jūlijs; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97, Mārupes visdusskola

Testēšanas pārskats