Šodien 17.08.2018. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +37126436613
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Dzeramā ūdens kvalitāte


Datums: 01.12.2017; Parauga ņemšanas vieta: Kantora iela 97.Datums: 01.12.2017; Parauga ņemšanas vieta: Skultes iela 21. Datums: 01.12.2017; Parauga ņemšanas vieta: Viskalnu iela 3. 


Datums: 01.12.2017; Parauga ņemšanas vieta: Mazcenu aleja 4a.