Šodien 05.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Rekvīziti


Akciju sabiedrība

Mārupes komunālie pakalpojumi 
Juridiskā adrese:

Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads.
Pasta adrese: LV-2167, Viršu iela 6.  
vienotais reģistrācijas numurs LV40103111018
tālr. 28670000

tālr.67915279

info@mkp.lv  

Norēķinu konts
LV64 UNLA 0003 0006 09099
 AS “SEB banka”

LV71 HABA 0551036212816
 AS „Swedbank”

LV75 PARX 0012 5610 95123
AS ”Citadele banka”

Valdes loceklis Ivars Punculis
Ivars.Punculis@mkp.lv