Šodien 05.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Tīraines ciems
  • Ciems pašvaldības austrumu daļā
  • Robežojas ar Jelgavas šoseju
  • 20.gs.vidū attīstījies kā Tīraines kūdras fabrikas ciemats
  • Vēsturiski daļēji atradies Mārupes pagasta teritorijā 20.gs. 20.-30.gados (Šosejciems).

Tīraines ciemam raksturīgas daudzdzīvokļu mājas, biroju ēkas vecās Jelgavas šosejas tuvumā, notiek arvien izteiktātāka saplūšana ar Mārupes ciemu.

Apsaimniekošana:2012

2013

2014

2015

Jelgavas ceļš 34


Tīraines iela 3

Tīraines iela 8

Viršu iela 1

Viršu iela 2

Viršu iela 3

Viršu iela 4

Viršu iela 5

Viršu iela 7

Viršu iela 8

Viršu iela 10

Viršu iela 11

Viršu iela 12

Viršu iela 13

Viršu iela 14

Viršu iela 15
2016

Jelgavas ceļš 34

Tīraines iela 3

Tīraines iela 8


Viršu iela 1

Viršu iela 2

Viršu iela 3

Viršu iela 4

Viršu iela 5

Viršu iela 7

Viršu iela 8

Viršu iela 10

Viršu iela 11

Viršu iela 12

Viršu iela 13

Viršu iela 14

Viršu iela 15
2017

Atskaites par 2017

Jelgavas ceļš 34

 Tīraines iela 3
  
Tīraines iela 8

Viršu iela 1

Viršu iela 2

Viršu iela 3

Viršu iela 4

Viršu iela 5

Viršu iela 7

Viršu iela 8

Viršu iela 10

Viršu iela 11

Viršu iela 12

Viršu iela 13

Viršu iela 14

Viršu iela 15


2018

Jelgavas ceļš 34

    Tīraines iela 3

    Tīraines iela 8
     
Viršu iela 1
     
Viršu iela 2
     
Viršu iela 3
     
Viršu iela 4
     
Viršu iela 5
     
Viršu iela 7

Viršu iela 8

Viršu iela 10

Viršu iela 11
     
Viršu iela 12
     
Viršu iela 13
 
Viršu iela 14
     
Viršu iela 15Atskaites par 2018

Jelgavas ceļš 34

    Tīraines iela 3

    Tīraines iela 8
     
Viršu iela 1
     
Viršu iela 2
     
Viršu iela 3
     
Viršu iela 4
     
Viršu iela 5
     
Viršu iela 7

Viršu iela 8

Viršu iela 10

Viršu iela 11
     
Viršu iela 12
     
Viršu iela 13
 
Viršu iela 14
     
Viršu iela 152019

  Jelgavas ceļš 34

    Tīraines iela 3

    Tīraines iela 8
     
Viršu iela 1
     
Viršu iela 2
     
Viršu iela 3
   
Viršu iela 4
     
Viršu iela 5
 
Viršu iela 7


Viršu iela 8


Viršu iela 10

Viršu iela 11
     
Viršu iela 12

   
Viršu iela 13
 
Viršu iela 14
   
Viršu iela 15

Atskaites par 2019
   
Jelgavas ceļš 34

Tīraines iela 3
 
 Tīraines iela 8

Viršu iela 1

Viršu iela 2

Viršu iela 3

Viršu iela 4

Viršu iela 5

Viršu iela 7

Viršu iela 8

Viršu iela 10

Viršu iela 11

Viršu iela 12

Viršu iela 13

Viršu iela 14

Viršu iela 15
2020

  Jelgavas ceļš 34

    Tīraines iela 3

    Tīraines iela 8
     
Viršu iela 1
     
Viršu iela 2
     
Viršu iela 3
   
Viršu iela 4
     
Viršu iela 5
 
Viršu iela 7


Viršu iela 8


Viršu iela 10

Viršu iela 11

Viršu iela 12

   
Viršu iela 13
 
Viršu iela 14
   
Viršu iela 15